Chirurgie dentară

Cea mai frecventă intervenție chirurgicală întâlnită în stomatologie este extracția dentară.

Când un dinte este compromis (foarte distrus sau cu complicații parodontale), el trebuie extras.
El poate fi înlocuit prin inserarea unui implant dentar.

În cabinetul nostru se realizează urmatoarele tipuri de intervenții chirurgicale:
extractii dentare
extracții alveoloplastice
rezecții apicale
odontectomii
premolarizări

Serviciile medicale fără compromis